Din kompetenta partner

Som specialist på värme, kyla och ventilation är vi din kompetenta partner för bästa byggnadsklimat och termotekniska processsystem, samt rumslufthygien, kemikaliefri desinfektion och skyddsutrustning.

Helt i enlighet med dina krav konfigurerar vi den perfekta lösningen. Vi fokuserar på hållbarhet och effektivitet.

På begäran förser vi dig med fullständig service från planering till underhåll.

Detta innebär i detalj:


Värme, kyla och ventilation för kommersiella och industriella byggnader, t.ex.

 • Kommersiella och industriella hallar
 • Idrottscenter
 • Logistikhallar
 • Administration och kontorsbyggnad
 • Utställningshallar
 • Hangarer

 


Uppvärmning ab utomhusytor, som t.ex.

 • Stånd
 • Terrasser och uteplatser

 


 Värmetekniska processystem för torkning, ytbeläggning och uppvärmning för industrisektorer, t.ex. papper

 • Papper
 • Textil
 • Syntetmaterial
 • Livsmedelsprodukter
 • Färger

 

Kemikaliefri desinfektion och rumslufthygien som t.ex

 • Byggnader, skolor, daghem, hissar, gym, garage
 • Bagagevagnar, kundvagnar, ledstänger, rulltrappor
 • Evenemang, bio, mässor
 • buss & tåg
 • Simbassäng, omklädningsrum, sanitet, toaletter
 • verktyg, redskap

Mätapparater och skyddskläder som t.ex

 • UV-C mätutrustning
 • Certifierade skyddsdräkter
 • FFP2 andningsskydd
 • ansiktsskydd