Välkommen till GoGaS

Din kompetenta partner

Som specialister på värme, kyla och ventilation, är vi din partner för de bästa byggklimat- och processvärmesystemen.

Helt i enlighet med dina krav konfigurerar vi den perfekta lösningen. Vi fokuserar på hållbarhet och effektivitet.

På begäran förser vi dig med fullständig service från planering till underhåll.

Detta innebär i detalj:


Värme, kyla och ventilation för kommersiella och industriella byggnader, t.ex.

 • Kommersiella och industriella hallar
 • Idrottscenter
 • Logistikhallar
 • Administration och kontorsbyggnad
 • Utställningshallar
 • Hangarer

 


Uppvärmning ab utomhusytor, som t.ex.

 • Stånd
 • Terrasser och uteplatser

 


 Värmetekniska processystem för torkning, ytbeläggning och uppvärmning för industrisektorer, t.ex. papper

 • Papper
 • Textil
 • Syntetmaterial
 • Livsmedelsprodukter