eco modial logo gogas dortmund

Välkommen till ECO MONDIA

Din kompetenta partner

Som specialist på värme, kyla och ventilation är vi din kompetenta partner för bästa byggnadsklimat och termotekniska processsystem, samt rumslufthygien, kemikaliefri desinfektion och skyddsutrustning.

Helt i enlighet med dina krav konfigurerar vi den perfekta lösningen. Vi fokuserar på hållbarhet och effektivitet.

På begäran förser vi dig med fullständig service från planering till underhåll.

Detta innebär i detalj:


Värme, kyla och ventilation för kommersiella och industriella byggnader, t.ex.

 • Kommersiella och industriella hallar
 • Idrottscenter
 • Logistikhallar
 • Administration och kontorsbyggnad
 • Utställningshallar
 • Hangarer

 


Uppvärmning ab utomhusytor, som t.ex.

 • Stånd
 • Terrasser och uteplatser

 


 Värmetekniska processystem för torkning, ytbeläggning och uppvärmning för industrisektorer, t.ex. papper

 • Papper
 • Textil
 • Syntetmaterial
 • Livsmedelsprodukter
 • Färger

 

Kemikaliefri desinfektion och rumslufthygien som t.ex

 • Byggnader, skolor, daghem, hissar, gym, garage
 • Bagagevagnar, kundvagnar, ledstänger, rulltrappor
 • Evenemang, bio, mässor
 • buss & tåg
 • Simbassäng, omklädningsrum, sanitet, toaletter
 • verktyg, redskap

Mätapparater och skyddskläder som t.ex

 • UV-C mätutrustning
 • Certifierade skyddsdräkter
 • FFP2 andningsskydd
 • ansiktsskydd