eco modial logo gogas dortmund

Velkommen til ECO MONDIA

Din kompetente partner

Som spesialist på varme, kjøling og ventilasjon er vi din kompetente partner for det beste bygningsklima og termotekniske prosesssystemer, samt romlufthygiene, kjemikaliefri desinfeksjon og verneutstyr.

I henhold til din forespørsel konfigurerer vi den ideelle løsningen. Vi er fokusert på bærekraft og effektivitet.

På forespørsel gir vi deg full service fra planlegging til vedlikehold.

 

Dette betyr i detalj:


Oppvarming, kjøling og ventilasjon av nærings- og industribygninger, f.eks.

 • Kommersielle og industrielle haller
 • Sportssentre
 • Logistikkhaller
 • Administrasjon og kontorbygg
 • Utstillingslokaler
 • Hangarer

 


Oppvarming av uteområder, som f.eks.

 • Båser
 • Terrasser og plattinger

 

Oppvarmingsteknologisk prosesssystem for tørking, belegg og oppvarming for industrisektorer, f.eks.

 • Papir
 • Tekstiler
 • Syntetiske stoffer
 • Matvarer
 • Maling

 

Kjemikaliefri desinfeksjon og romlufthygiene som f.eks

 • Bygninger, skoler, barnehager, heiser, treningssentre, garasjer
 • Bagasjevogner, handlevogner, rekkverk, rulletrapper
 • Events, kino, messer
 • buss og tog
 • Svømmebasseng, garderober, sanitæranlegg, toaletter
 • verktøy, redskaper

Måleapparater og verneklær som f.eks

 • UV-C måleenheter
 • Sertifiserte vernedrakter
 • FFP2 åndedrettsvern
 • Ansiktsskjerm